lauantai 27. huhtikuuta 2013

Egyptin Hieroglyfit, symbolit ja Mayojen kulttuuri.

Egyptissä oli monenlaisia symboleita ja he kirjoittivat hieroglyfeillä, eli eräänlaisilla symboleilla, joista muodostui sanoja, myös mayat käyttivät hieroglyfikirjoitusta.Ankh - Symboli


Ankh on elämää tarkoittava sana muinaisen Egyptin kielessä, ja sitä tarkoittava hieroglyfi muistutti ristiä, jonka ylin sakara oli silmukan muotoinen. Tästä syystä Egyptin kristitty väestö, koptit, omaksuikin ankh-symbolia muistuttavan koptilaisen ristin myöhemmin oman uskonsa tunnukseksi. Symboli tunnetaan myös nimillä silmukkaristi (lat. crux ansata) tai egyptiläinen risti.

Elämää tarkoittava hieroglyfimerkki ankh esitti mahdollisesti sandaalin hihnaa, sillä sanat 'sandaali' ja 'elämä' ääntyivät samalla tavalla egyptin kielessä. Egyptiläisessä hautataiteessa ankh-symbolia kuvattiin usein elämään (etenkin kuolemanjälkeiseen elämään) liittyvissä yhteyksissä, esimerkiksi seinämaalauksissa, joissa manalan jumala Anubis ojensi vainajalle Ankhin avaimeksi tuonpuoleiseen elämään.

 Egyptissä valmistettiin myös ankh-symbolia esittäviä amuletteja. Ankh tunnetaan myös matkaajan suojelusamulettina ja se on myös liitetty hedelmällisyyteen. Vain jumalat saavat kantaa Ankhia sillä se on Niilin avain, ikuisen elämän avain.

Erään suositun teorian mukaan lenkki esittää naista tai naisen sukupuolielintä, pystysuora viiva miestä tai miehen sukupuolielintä. Vaakasuora linja edustaisi lapsia. Vaikka turistioppaat Egyptissä suosivatkin tätä teoriaa, yksikään akateeminen tutkimus ei tue tätä käsitystä.

Ristiä on kuvattu myös seisovan ihmisen symboliksi, jolloin lenkki kuvastaa päätä, suora torsoa ja yhteenliitettyjä jalkoja, ja vaakasuora linja sivulle levitettyjä käsiä. Länsimaisessa esoteriassa ristiä on sovitettu myös ihmisen kasvoille siten, että suora symboloi nenänvartta, vaakasuora kulmakarvojen päälle vedettyä linjaa ja lenkki otsalla sijaitsevaksi oletetettua kolmatta silmää. Näillä tulkinnoilla ei vaikuta olevan akateemisen tutkimuksen tukea.


                                      Ankh-kuviota sanotaan myös auringon jumalan symboliksi.

 

Hieroglyfit


Hieroglyfit ovat muinaisessa Egyptissä käytetty kirjoitusjärjestelmä, jolla kirjoitettiin egyptin kieltä. Sitä pidetään yhtenä maailman vanhimpana kirjoitusjärjestelmänä. Myös Meksikon alueella asuneiden mayojen kirjoitusta kutsutaan hieroglyfeiksi.


Mitä Hieroglyfit ovat?Hieroglyfit ovat sekoitus kuva-, tavu- ja äännemerkkejä. Kirjoitusmerkeistä osa on tunnistettavissa joksikin konkreettiseksi esineeksi, kun taas osan alkuperä on hämärän peitossa. Johtuen Egyptin sivilisaation pitkäkestoisuudesta, hieroglyfijärjestelmäkin koki käyttöaikanaan monia muutoksia. Konservatiivisina ihmisinä egyptiläiset eivät missään vaiheessa kuitenkaan luopuneet kuvamerkeistä ja siirtyneet puhtaaseen äännekirjoitukseen, vaikka jokaiselle egyptin kielen konsonantillekin oli olemassa oma merkkinsä.

Champollion laski, että erilaisia hieroglyfimerkkejä on olemassa 864. Nykyään varhaisten hieroglyfien määrän arvellaan olleen noin 1000. Noin vuoden 2000 eaa. tienoilla merkkien määrä kuitenkin väheni alle kahdeksaansataan. Myöhäisempinä kausina merkkien määrä alkoi taas lisääntyä aina useisiin tuhansiin. Yleisimmin käytettyjä merkkejä on kuitenkin vain noin 500.

Hieroglyfejä ei voi opetella kuten moderneja aakkosia. Merkkien jaotteluun käytetään aivan erityistä menetelmää. Vuonna 1927 englantilainen egyptologi Sir Alan Gardiner julkaisi kirjan "Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs". Tämä teos on yksi tärkeimmistä hieroglyfejä käsittelevistä teoksista. Gardiner esittelee siinä tavan luokitella hieroglyfit. Tätä Gardinerin luokitusta käytetään hieroglyfien luokitteluun vielä tänäkin päivänä.
Gardinerin luokituksessa hieroglyfit jaotellaan ryhmiin sen perusteella mitä niissä olevat merkit esittävät.

Esimerkiksi osio D sisältää ihmisen ruumiinosia.

Osiossa olevat merkit on lisäksi numeroitu.

Esimerkiksi merkki D2
D2
kuvaa ihmisen kasvoja. Vastaavasti merkki D18
D18
kuvaa korvaa. Osa merkeistä on kuitenkin huomattavasti abstraktimpia, kuten esimerkiksi N23
N23
,joka esittää kastelukanavaa.

Erikoisemmat merkit on onnistuttu selvittämään huolellisen hieroglyfien tutkimuksen ja hyvän muinaisegyptiläisen elämäntavan tuntemuksen avulla. Gardinerin luokitus estää sekaannuksien syntymisen eri merkkien välillä, sillä jotkut merkeistä ovat lähes identtisiä. Gardinerin luokitusta käytetään ympäri maailmaa.


Rosettan kivi, täynnä Hieroglyfi merkkejä.


Siinä olivat egyptiläiset symbolit ja hieroglyfit. Tutkitaampa seuraavaksi vähän Maya intioiden historiaa ja heidän hieroglyfi kirjoitustaan.

 

Mayojen Historia


Mayat loivat Väli-Amerikkaan noin 1000 eaa. – 300 jaa. kestäneen korkeakulttuurin, joka vaikutti voimakkaasti useisiin heitä seuranneisiin kulttuureihin, mm. tolteekkeihin. Mayat ovat asuneet nykyisen Meksikon Chiapasin ja Guatemalan Jukatanin niemimaalla 1000-luvulta eaa. lähtien. Mayojen varhaisista vaiheista tiedetään vain vähän, ei osata sanoa syntyikö mayojen sivistys olmeekeilta saaduista vaikutteista.Mayojen kulttuurin kehitys jaetaan kolmeen vaiheeseen: esiklassiseen, klassiseen ja jälkiklassiseen kauteen. Esiklassinen kausi kesti noin vuoteen 300 jaa., ja tällä kaudella rakennettiin jo ensimmäiset monumentaaliset temppelirakennukset. Mayat kehittivät tuolloin myös tähtitieteen ja ajanlaskun korkealle tasolle sekä loivat kuvakirjoituksen. Esiklassisen ajan tärkein keskus oli Uaxactúnin kaupunki.


Mayakulttuuri klassinen kausi ajoittuu 300–900. Tällä ajalla mayat rakensivat yli neljäkymmentä kaupunkia, joissa oli suuria rakennuksia. Kaikki kaupungit olivat itsenäisiä kaupunkivaltioita, eivätkä ne yhtenäisestä kulttuuristaan huolimatta muodostaneet pysyvää valtioliittoa. Klassisen kauden tunnetuin keskus oli Tikal. Useimmat klassiset maya kaupungit tuhoutuivat jo 800-luvulla. Syitä ovat saattaneet olla kuivuus, alituiset sisällissodat, maaperän köyhtyminen tai kulkutaudeista johtunut väestön romahdus.

Mayat alkoivat 900-luvulla rakentaa uusia kaupunkeja Jukatanin niemimaan pohjoisosiin. Tällöin ja jo aiemminkin näkyi Putunin mayojen leviäminen ja Puuc-tyyli.

 Keskeiseen asemaan kohosi itzá-heimo, jonka pääkaupunki Chichén Itzá oli jälkiklassisen kauden huomattavin keskus. Muita merkittäviä kaupunkeja olivat Uxmal ja Mayapán. Nämä kaupungit olivat pitkään liitossa keskenään, mutta alkoivat myöhemmin kamppailla toisiaan vastaan, jolloin nouseva tolteekkien kulttuuri käytti epäsopua hyväkseen laajentaen valtaansa mayojen alueille.

 

Varhaiset metsästäjät, maanviljelijät ja mayojen saapuminen


Mayojen alueella on asuttu jo ainakin vuodesta 8000 eaa. Ensimmäiset asukkaat olivat suurriistan metsästäjiä, myöhemmin alkoi maanviljely. Varhaisia kyliä ilmestyi Tyynenmeren rannikolle joskus 1800 eaa., jolloin alkoi saviastioiden teko, joka osaltaan viittaa kiinteään asutukseen. Tämä käynnisti mayakulttuurin muotoutumisvaiheen. Suunnilleen samaan aikaan mayasivilsaation kanssa syntyi olmeekkien sivilisaatio.

On kiistelty siitä, synnyttikö olmeekkien sivistys mayojen sivistyksen.


Mayakulttuurin alkuIhmisiä muutti ehkä Chiapasin vuorilta ja El Salvadorin yläjuoksulta mahdollisesti seurailemalla jokia Jukatanin niemimaan tyvessä sijaitsevaan sisämaahan, Pétenin alueelle, joka on kausisademetsää. Nakben asuinpaikka on tältä ajalta, 1400 eaa. Peténiin rakennettiin ensimmäiset kylät ja mayatemppelit noin 1000 eaa., ja alkoi niin sanottu keskiesiklassinen kausi. Näihin aikoihin olmeekkien sivilisaatio oli voimakas, ja levitti vaikutustaan laajalle alueelle.


Niinpä noin 1000–350 eaa. keskiesiklassisella kaudella väestö levittäytyi alangolle,alettiin rakentaa keskuksia joissa oli suuria terasseja ja temppeleitä. Tämä viittaa johtavan, määräävän luokan ilmestymiseen. Varhaiset monumentit olivat hautakumpuja. Nakbeen alettiin rakentaa suurta alustaa temppelirakennelmia varten noin 1200 eaa. mitä luultavimmin ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Noin 800–700 eaa. rakennettiin ensimmäinen suuri temppeli, ja noin vuodelta 800 eaa. on löydetty kiekkoja, jotka kertovat eliitistä.

Tältä kaudelta ovat myös El Mirador ja Cerros. N. 600 eaa. rakennettiin ensimmäiset mayojen suuret keskukset pääosin kolmiomaiseen, osin kalkkisten vuorten ympäröimään Miradorin laaksoon Peténin osavaltion pohjoisosiin Guatemalassa. Tätä aluetta pidetään mayakulttuurin kehtona. El Mirador perustettiin noin 650 eaa.

Mayojen historian kaudet

KausiVuodetTyynenmeren rannikko+vuoretPetenin alueJukatanin pohjoisosa
Esiklassinen, muodostava tai formatiivinen 2000 eaa. – 100 jaa.
varhais2000–1000 eaa.noin 1800 eaa. varhaisia kyliä, keramiikka, saviveistoksia.varhaisia kyliä Mani(?)
keski1000–500 eaa.olmeekkivaikutteitaMayojen ensimmäiset temppelit noin 1000 eaa., kyliä, olmeekkivaikutteita, asutus leviää alangoilleolmeekkivaikutteita
myöhäis500 eaa. – 150 jaa.Monumentaalirakenteita, Izapa, hieroglyfit, valtioitaEl Mirador, Uaxactun, Tikal, Cerros suuria stukkojulkisivuja, hautakammiotvarhaista monum.rakent, Dzibilchaltún, Chiche Itzá, Yaxuná
Klassinen, kukoistus, "vanha valtakunta" 250–900
proto100–250monet kaupungit suurimmillaankivipatsaita.
varhais250–550Teotihuacanin vaikutus KaminaljuyMaya-alue koko alangolla,hallitsijasukuihin perustuva hallinto, valtiot
myöhäis550–800Corzumalhuapaväestö huipussaanVäestö kasvaa, Putunin mayat
päättyminen800–900linnoituksiakuivuuskausia, sotia, väestön laskuPutunin mayat
Jälkiklassinen, maya-tolteekki 900 – noin 1524 r
proto900–987...
varhais987–1194..Mayapanin liitto
keski1194–1441..Mayapanin johtoasema
myöhäis1441–1524..Kaupunkivaltioita, espanjalaisvalloitus
jälki1524–1697..
 Mayat sitoivat uhrinsa.
Maya temppeli 

tiistai 9. huhtikuuta 2013

Slaavilaisen mytologian noita-akka.

Laihan ja kurjan näköisen Baba-jagan heiveröinen ulkomuoto pettää, hän on miyä vaarallisin noita - yliluonnollisen vahva ja läpeensä ilkeä ihmissyöjä.


Baba Jaga on slaavilaisen mytologian noita-akka. Puolaksi hänen nimensä on Baba Jaga, sloveniaksi Jaga baba, serbiaksi Баба рога (Baba roga), venäjäksi Бáба-Ягá, bulgariaksi Баба Яга ja ukrainaksi Баба Яґа. Sana baba merkitsee useimmissa slaavilaisissa kielissä vanhempaa tai naimisissa olevaa alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvaa naishenkilöä eli akkaa.

Venäläisten ja muiden itäeurooppalaisten satujen pelottavimpia hahmoja, jonka käskyjä myrskytuulet ja villieläimet tottelevat.

Majailee metsän sydämmessä oudossa mökissä, joka seisoo ja liikkuu isoilla kananjaloilla. Sinne eksyvät ihmiset ovat Baba-jagan saalista, jotka hän paistaa isossa uunissa, syö suuhunsa ja käyttää luut rakennustarpeiksi ja koristeiksi.

Nuori Baba-jaga.


Kuka on Baba-jaga ja millaiseksi hänet kuvitellaan

Baba Jaga kuvataan usein metsässä eläväksi noidaksi tai syöjättäreksi, joka lentää huhmarella käyttäen survinta peräsimenä. Hän asuu hirsimökissä, joka seisoo kanan jaloilla ja voi siten liikkua ympäriinsä.

Puutarhaa ympäröivä aita on tehty ihmisen luista ja pääkalloista, ja ulko-oven avaimenreikä on terävähampainen suu. Joidenkin tarinoiden mukaan talo ei paljasta sisäänkäyntiään ennen kuin sille sanoo taikalauseen: "käänny selkä metsään, kasvot minuun päin."

Baba Jaga auttaa kilttejä ja puhdassydämisiä, mutta syö pahoja aikeita hautovat. Hänen sanotaan vartioivan elämän veden lähdettä.

Tarinan kananjalkaisesta mökistä on ounasteltu saaneen alkunsa Siperian metsästäjien ja suomalais-ugrilaisten heimojen tolpan päähän rakennetuista riista-aitoista, jotka suojelivat ruokatarpeita villieläimiltä.Ihmissyöjätär

Sydänmaan syöjätär


Survimella huhmarettaan työntelevä Baba-jaga näyttää huvittavalta, mutta vanhoissa tarinoissa tämä syöjätär on todella pelottava pahan ruumiillistuma, jolla lapsia on säikytelty Venäjällä ja muualla slaavilaisen perinteen piirissä.

Ihmisten onneksi Baba-jaga elää syvällä metsässä paksuimpien puiden ainaisessa varjossa, eikä usein lähde kotoaan.

Hänen mökkinsä seisoo jättikokoisilla kananjaloilla ja liikkuu tuulen tai noidan loitsun mukaan. Mökkiä ympäröi hänen uhriensa luista rakennettu aitam jonka seipäiden päässä on ihmisen kallo ja öisin niiden silmäkuopissa palaa aavemmainen liekki.

Tälläiseksi Baba-jagan mökki joissain tarinoissa kuviteltiin.
 
 
Joissakin tarinoissa itse mökkikin on luista tehty: sääri-ja reisiluita ovenpielinä, nikamia pultteina ja leukaluu lukkona. Talo on kuitenkin pieni, ja yleensä Baba-jaga joutuu laihuudestaan huolimatta ahtautumaan sinne ja nukkumaan nenä katossa kiinni.

Kun Baba-jaga joskus lähtee kotoaan, hän matkustaa oudoin kulkuneuvoin. Hänen tavallinen ajokkinsa on valtava lentävä huhmare, jota hän työntää eteenpäin survimella. Toinen noita-alus on pata, jota vie eteenpäin iso kauha. Kulkiessaan Baba-jaga vetää perässään koivuluutaa, joka laikaisee jäljet näkymättömiin.


Arvaamaton akka 


Baba-jaga on läpeensä häijy eukko. Hän syö ihmisiä ja tappaa myös huvin vuoksi tuhoamalla viljasatoja, ehdyttämällä lehmien maidon ja levittämällä tauteja.

Mutta joskus hän tekee kauppoja ihmisten kanssa eikä petä sopimuksiaan, kunhan saa palkkionsa.
Eräässäkin tarinassa hän neuvoo Herne-Iivanalle, mistä tämä löytää lohikäärmeen ryöstämän sisarensa.

Vastineeksi Iivana tuo noidalle pedon elämän-ja kuoleman vettä. Ja kun paha äitipuoli lähettää kauniin Vasilissan metsään, Baba-jaga asettaa tälle useita miltei mahdottomia tehtäviä. Vasilissa kuitenkin selvittää ne taikanukkensa avulla.

Palkkioksi Baba-jaga päästää hänet menemään ja antaa hänelle pääkallon, joka polttaa pahan äitipuolen ja sisarpuolet tuhkaksi.

 
Baba-jaga vanhana.

 

Ihmissyöjätär

Suureen metsään eksyminen on pelottava kokemus, mutta lapsia ja aikuisiakin uhkaa venäläisen metsän siimeksessä hengenvaara: Baba-jaga, kauhea syöjätär, odottelee alati nälkäisenä uuninsa herkullisia paisteja.

Baba-jagan kauheaan pihaan metsän keskellä eksynyt tyttö pakenee henkensä edestä. Hän ei pääse karkuun hirmuakalta, joka hyppää taikahuhmareeseensa ja kulkee siinä yliluonnollisen nopeasti.

Pääkallojen silmäkuoppien hohde voi jäädä lapsen viimeiseksi näyksi, ellei hän voita noitaa viekkaudella.

Baba-jaga ja Vasilissa.


Noita-vainot


Keskiajalla pelättiin noitia, joiden uskottiin olevan liitossa Paholaisen kanssa. Noitahysterian leviäminen johti eri puolilla Eurooppaa mielivaltaisiin pidätyksiin, kidutuksiin tunnustusten saamiseksi ja julmiin teloituksiin. Kukaan ei ollut turvassa epäilyiltä ja syytöksiltä.

Apep Käärmedemoni

Apep oli muinaisen Egyptin mytologiassa manalassa elävä käärmedemoni, Apep ilmaantui egyptiläiseen mytologiaan Keski-valtakunnan aikana, Apep edusti pimeyden, pahuuden ja kaaoksen voimia, jotka kävivät jatkuvaa taistelua valoa, hyvyyttä ja järjestystä vastaan.


Apep (kreikkalaisittain Apofis) oli muinaisen Egyptin mytologiassa manalassa elävä käärmedemoni. Apep ilmaantui egyptiläiseen mytologiaan Keski-valtakunnan aikana, mutta vasta Uuden valtakunnan aikaan myyteistä tuli erityisen suosittuja. Apep edusti pimeyden, pahuuden ja kaaoksen voimia, jotka kävivät jatkuvaa taistelua valoa, hyvyyttä ja järjestystä vastaan.

Auringonjumalan vihollinen


Apep oli tuhoutumaton ja ikuinen auringon vihollinen, joka oli voitettava joka yö. Pilvisinä päivinä tai auringonpimennyksen aikaan Apepin oletettiin päässeen voitolle taistelussa. Ran uskottiin kuitenkin aina lopulta voittavan Apep-käärmeen. 

Apepin kuvaus

Apep kuvattiin valtavana käärmeenä, joka yritti nielaista aurinkoa ja estää näin Ra-jumalaa kulkemasta tuonpuoleisen (Duat) läpi yöllä. Useimmissa myyteissä Apep odotti Duatin läpi purjehtivaa aurinkolaivaa Bakhu-nimisellä vuorella tai nk.

Yön kymmenennellä alueella (yön kymmenes tunti). Alkuperäisen myytin mukaan Apep syntyi kun Neith sylkäisi Nunin edustamaan kaaoottiseen alkumereen. Myöhemmin suositun version mukaan Apep oli ollut auringonjumala ennen Rata, ja Ran syöstyä tämän vallasta, halusi Apep kostaa.Apepin myytti


Myytissä kerrotaan Apepin hypnotisoineen Ran ja muun aurinkolaivan miehistön, laivan keulassa istuvaa Sethiä lukuun ottamatta. Sethin keihästettyä käärmeen, laiva   pääsi jatkamaan matkaansa.

Myöhemmin, kun Sethiä alettiin rinnastaa laajemmalti pahaan, muut aurinkolaivaa suojelevat jumalat (mm. Mehen, Serket, Maahes, Shu ja Bastet) nousivat tärkeämpään asemaan Apepia vastaan käydyssä taistelussa. Jumalat kuvattiin usein taistelemassa käärmettä vastaan loitsuin tai maagisin veitsin ja keihäin.

Muinaisten egyptiläisten uskomukset


Auttaakseen aurinkolaivan miehistöä voittamaan Apepin, valmistettiin monissa temppeleissä ympäri maata kirjoituksia, joissa kuvattiin Apepin kukistumista. Myös päivittäin luettavat loitsut ja suoritettavat rituaalit olivat merkittävässä osassa tasapainon säilyttämiseksi yön ja päivän välillä.

Koska muinaiset egyptiläiset uskoivat hieroglyfien joskus heräävän eloon, piirrettiin Apepin nimessä esiintyvä käärmettä kuvaava hieroglyfi lävistetyksi keihäällä, jotta se ei herätessään uhkaisi vainajaa. Egyptiläiset uskoivat, etta maailmanloppu tulee, kun Apep nielaisee auringon ja maailman valtaa kaaos.

Naisfaarao Hatšepsut

Hän oli kolmas Egyptiä hallinneista naisfaaraoista ja oli myös heistä lahjakkain lahjakkain. Hatšepsutin hallinta-aika  sijoittui uuden valtakunnan 18-dynastian aikaan ja hän nousi valtaan velipuolensa ja miehensä Thutmosis II:n jälkeen.Hatšepsut oli kolmas Egyptissä hallinneista naispuolisista faaraoista (ensimmäinen oli 6. dynastian Nitoqris; toinen oli 12. dynastian Sobekneferu). Hatšepsutin hallitusaika sijoittui Uuden valtakunnan 18. dynastian aikaan, vuosiin 1473–1458 eaa. Hatšepsut nousi valtaan velipuolensa ja miehensä Thutmosis II:n jälkeen 1488 eaa. ja oli lahjakkain naispuolisista faaraoista. Hatšepsut kuoli 1466 eaa.
Perhetausta

Hänen isänsä oli faarao Thutmosis I ja äitinsä kuningatar Aahmes. Hän nai velipuolensa Thutmosis II:n, jonka kanssa hän sai kaksi tytärtä: Neferuran ja Hatšepsut-meriiran. Kumpikin tytär avioitui Thutmosis III:n kanssa.

Thutmosis II:n lyhyen hallitusajan Hatšepsut toimi hänen kuninkaallisena vaimonaan ja todennäköisesti jo tässä vaiheessa loi itselleen tukiverkostoa kasvattamalla kannatustaan papiston ja hovin keskuudessa. Thutmosis II:n kuoltua Hatšepsut nousi sijaishallitsijaksi Thutmosiksen pojan Thutmosis III:n rinnalle tämän nuoren iän takia.

Hatšepsut ei kuitenkaan halunnut luopua vallastaan, vaan kruunautti itsensä faaraoksi. Hän piti ylintä valtaa aina kuolemaansa asti. Hatšepsut kuoli suussaan olevaan paiseeseen, mutta hänellä oli monia vaivoja jo ennen kuolemaansa. Hänellä oli mm: diabetes ja syöpä.

Kolmas naisfaarao


Erikoisuutena Hatšepsutista tiedetään tämän teettäneen itsestään patsaita, joissa hän esiintyy miehisin arvomerkein, yläruumis paljaana pukunaan ainoastaan tyypillinen vanha kuninkaan asu, lyhyt palttinavaate vyötäisillään ja jopa parrakkaana.Egyptologien kaivaukset ja havainnot


Monet egyptologit pitävät Hatšepsutia yhtenä parhaiten onnistuneista faaraoista. Hän rakennutti satoja temppeleitä ja monumentteja maan halki, korjautti hyksojen toisen välikauden aikana aiheuttamia tuhoja ja lisäsi kaupankäyntiä naapurivaltioiden kanssa. Hänen suurin rakennusprojektinsa oli Deir el Bahriin rakennettu valtava Amonille omistettu hautatemppeli Djeser djeseru ("Pyhimmistä pyhin"), jonka suunnitteli arkkitehti Senenmut.

Temppeli on vielä tänäkin päivänä nähtävissä Niilin länsirannalla, lähellä Kuninkaiden laakson sisäänkäyntiä. Lisäksi hän laajensi Karnakin ja Luxorin temppeleitä sekä Amonin temppeliä Medinet Habussa.Hatshepsutin terassitemppeli Luxorissa.

 

Hatšepsutin hautaus

 
Hatšepsut rakennutti itselleen haudan Kuninkaiden laakson länsiosaan. Haudasta on löydetty käyttämätön kivinen sarkofagi; sinne ei tiettävästi ole koskaan haudattu ketään. Hatšepsut haudattiin isänsä Thutmosis I:n hautaan (KV20). Haudasta löytyi kaksi sarkofagia, joista toinen kuului Hatšepsutille (säilytetään nykyään Kairon museossa) ja toinen Thutmosis I:lle (nykyään Bostonin museossa).

Hatšepsutin kuoleman jälkeen faarao Thutmosis III tärveli useita muistomerkkejä ja poistatti niistä Hatšepsutin nimen.


Arkeologiset löydöt


 Hatšepsutin haudan löysi arkeologi Howard Carter vuonna 1903, ja muumio tunnistettiin yli sata vuotta myöhemmin, 27. kesäkuuta 2007. Muumio saatiin tunnistetuksi DNA-testien avulla. Tutkijat ovat löytäneet Hatshepsutin ruumiista merkkejä diabeteksesta, osteoporoosista, nivelreumasta ja maksasyövästä.

Mahdollinen syövän aiheuttaja on voinut olla hänen käyttämänsä voide: Hatshepsutin nimikaiverruksella varustetun astian  todettiin sisältäneen voidetta, josta löytyi merkkejä muun muassa muskottipähkinästä ja palmuöljystä sekä rasvaa, jonka valmistuksessa oli käytetty bentsopyreeniä. Aromaattista hiilivetyä sisältävä bentsopyreeni on syöpää aiheuttava karsinogeeni.

Farao Akhenaten

Muinaisen Egyptin historiassa ei oltu koskaan ennen uhmattu jumalia tai palvottu vain yhtä jumalaa, farao Akhenaten mullisti muinaisten egyptiläisen jumalakäsityksen julistautumalla itse jumalaksi ja tämän halu kumota pappishierarkia, tietämättään Farao Akhenaten julisti "sodan" auringonjumala Amonia vastaan!  


Akhenaten (lähteestä riippuen myös Akhenaton tai Ekhnaton, alun perin Amenhotep IV; k. 1362 eaa.) on yksi tunnetuimmista Egyptin faaraoista. Hän hallitsi 18. dynastian aikaan vuosina 1353–1336 eaa. tai 1351-1334 eaa.

Akhenaten yritti käännyttää Egyptiä monoteismiin kieltämällä vanhat jumalat ja asettamalla oman Aton-jumalansa ainoaksi jumalaksi. Hänen pyrkimyksensä taustalla oli erityisesti halu kumota liian vahvaksi kohonnut pappishierarkia.

Farao Akhenaten julisti,  että on vain yksi jumala ja hän nostatti näin "sodan" auringonjumalalle. Hän rakennutti mahtavan kaupungin ja hakatutti pois jumalten nimiä, myöhemmin hänet poistettiin historiasta.

Perhetausta

 
Amenhotep IV:n vanhemmat olivat hänen edeltäjänsä Amenhotep III ja tämän vaimo kuningatar Tiy. Amenhotep IV muutti nimensä Akhenateniksi Atonin kunniaksi.

Akhenatenin päävaimo oli Nefertiti, joka oli pääministeri Ayn tytär. Nefertitin kanssa Akhenaten sai kuusi tytärtä, muiden muassa Merytaten, Meketaten ja Ankhesenpaaten. Nefertitin kuoleman jälkeen Akhenaton otti päävaimokseen tyttärensä Merytatenin, jonka kanssa hän todennäköisesti sai lapsen nimeltä Merytaten-taseret (Merytaten nuorempi).

 Muita merkittäviä vaimoja olivat muun muassa Ankhesenpaaten, joka oli myös Akhenatenin tytär, sekä Kiya, jonka kanssa Akhenaten sai nimettömäksi jääneen tyttären sekä pojan nimeltä Tutankhamon. Akhenatenin kuoleman jälkeen Ankhesenpaatenista tuli Tutankhamonin päävaimo. Akhenaten saattoi olla myös Ankhesenpaatenin tyttären isä.

Farao Akhenaten, vaimonsa Nefertiti ja heidän lapsensa.

Akhenatenin uusi uskonto

 
Akhenaten aloitti koko maahan vahvasti vaikuttaneen uskonnonmuutoksen, jossa hän pyrki hankkiutumaan eroon vanhoista uskonnoista ja asettamaan omansa niiden tilalle. Akhenatenin uskonnollisen mullistuksen aikaa kutsutaan nykyisin yleensä Amarna-kaudeksi, joka on saanut nimensä Akhetatenin paikalla nykyisin sijaitsevan kylän mukaan.


Atonin kultin synty


Akhenatenin ainoaksi jumalaksi nostama Ra-Horakhtystä johdettu auringonjumala Aton ei ollut hänen oma keksintönsä. Atonia oli palvottu paikoin jo pidemmän aikaa, mutta palvonta oli hyvin pienimuotoista vielä 18. dynastian alkuaikoinakin.

Vasta Amenhotep III:n hallituskaudella Aton nousi pientä paikallista jumalaa tärkeämpään asemaan.
Akhenaten nosti Atonin valtakunnan viralliseksi jumalaksi ja kielsi kaikki vanhat jumaluudet.

Hän myös pyrki uudistamaan uskontoa siten, että auringon palvomisen sijaan palvottaisiin auringon kautta säteilevää jumalan valoa.
Akhenatenin pyrkimyksistä huolimatta jopa Akhetatenista on löydetty muiden jumalten amuletteja ja kuvia.

Faarao jumalana


Entisistä perinteistä poiketen Akhenaten julistautui käytännössä jumalaksi ja teki itsestään ja perheestään pääasiallisen palvonnan kohteen. Lisäksi hän kielsi kansaa palvomasta Atonia suoraan. Kaikki palvonta tuli kohdistaa kuninkaaseen ja kuningasperheeseen, joka yksin sai suoraan palvoa Atonia.
Farao Akhenaten ja kuninatar Nefertiti palvomassa amonia.


Amonia vastaanAkhenatenin uskonnonmuutoksen syytä ei tiedetä. Se saattoi olla Akhenatenin keino vastustaa Amonin ja tämän papistoa. Thutmosis III:n kaudella Egypti oli vaurastunut huomattavasti suurten Syyria-Palestiinasta saatujen sotasaaliiden ansiosta.

Tämä sotasaalis jaettiin pääasiassa temppeleille, joista Amonin temppeli valtakunnan suurimpana sai pääosan. Tästä ja muistakin syistä johtuva Amonin papiston vallan kasvu huolestutti Akhenatenia, joten hän päätti valtaan astuttuaan murentaa papiston vallan ja nostaa itsensä täydelliseen valtaan. Heikentääkseen Amonin asemaa Akhenaten siirrätti myös uskonnollisen pääkaupungin pois Thebasta, itse rakennuttamaansa Akhetateniin ("Atonin horisontti").

 

Uusi taide


Amarna-kauden aikana egyptiläinen kuvataide muuttui huomattavasti. Ennen Amarna-kautta tapana oli kuvata ihmiset, varsinkin faaraot, aina atleettisina, nuorekkaina ja muutenkin ihanteellisina, heidän oikeasta iästään ja ruumiinrakenteestaan riippumatta.


Akhenatenia kuvaavat patsaat ovat luonnollisempia ja kuvaavat esimerkiksi Akhenatenin naismaisen lantion varsin realistisesti. Toisaalta on myös esitetty, että naismainen lantio olisi ilmentänyt faaraon jumalallisuutta maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ilmentymänä.


Myös henkilöiden välisissä suhteissa kuvaus muuttui vapaammaksi. Siinä, missä faarao aiemmin esitettiin aina lähes epäinhimillisenä olentona, Amarna-kauden taiteessa faarao saatettiin kuvata hyvinkin arkisissa puuhissa, kuten leikkimässä lastensa kanssa.


Amarna-kausi päättyyAkhenatenin kuoleman jälkeen häntä seurannut faarao Tutankhamon palautti pitkälti Amonin papiston painostuksen takia vanhat jumalat takaisin Atonin tilalle. Tutankhamonin ja Ayn kaudella ei kuitenkaan vielä pyritty tuhoamaan Atonin kulttia.

Vasta 18. dynastian viimeinen faarao Horemheb tuhosi kaikki Amarna-kauteen viittaavat maalaukset ja rakennukset, Akheneten mukaan lukien.Suuri osa tuhottujen rakennusten jäänteistä käytettiin kuitenkin uudelleen, minkä takia niitä on säilynyt.

Horemheb pyrki hävittämään historiasta Akhenatenin lisäksi tämän seuraajat Smenkhkaren, Tutankhamonin ja Ayn. Heidän nimensä poistettiin virallisista faaraoiden luetteloistakin siten, että niiden mukaan Horemheb olisi noussut valtaan välittömästi Amenhotep III:n jälkeen.

Horemheb onnistui niin hyvin, että Akhenatenia ei mainita missään myöhemmissä egyptiläisissä lähteissä eikä myöskään esimerkiksi Herodotoksen tai muiden kreikkalaisten historioitsijoiden teoksissa. Akhenatenista ei tiedetty mitään ennen kuin Akhetatenin rauniot löydettiin 1800-luvulla arkeologisissa kaivauksissa.

 

Akhenatenin hautausAkhenaten haudattiin todennäköisesti Akhetateniin, josta on löytynyt hänen sarkofaginsa sirpaleita. Kaikki hautaamiseen liittyvät maalaukset on ilmeisesti hävitetty.

Kuninkaiden laaksossa sijaitsevasta haudasta, jonka epäillään kuuluneen kuningatar Tiylle (KV55), löytynyt ruumis on vuonna 2010 julkaistujen tietojen mukaan tunnistettu Akhenateniksi.

sunnuntai 7. huhtikuuta 2013

Muinaisen Egyptin Mytologia.

Muinaisessa Egyptissä oli monia jumalia, joita palvottiin erilaisilla uhrimenoilla, oli monia taruolentoja ja myyttejä, kuoleman jälkeiseen elämään valmistauduttiin hyvissä ajoin.


Seuraavaksi paneudutaan hieman tarkemmin Egyptiläisiin tapoihin, taruolentoihin, mytologiaan ja siihen miten egyptiläiset näkivät kuolemanjälkeisen elämän.

Muinainen Egypti


Muinaisen Egyptin mytologia (myös egyptiläinen mytologia tai muinaisen Egyptin uskonto) viittaa muinaisten egyptiläisten (n. 3000–30 eaa.) uskomusperinteeseen kristinuskon ja islamin saapumiseen saakka.

Muinaisen Egyptin mytologia ei ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan kokoelma paikallisia myyttejä ja uskomuksia, jotka myös muuttuivat ajan kuluessa. Mytologialle ominaista oli vahva dualistinen käsitys, monimuotoiset riitit sekä lukuisat jumaluudet.


Muinaisen Egyptin Jumalat


Muinaisessa Egyptissä jumalia oli kaikkialla ihmisen ympärillä. Hänen maailmankuvansa ei muodostunut abstrakteista ja vaikeatajuisista avaruuden ja ajan käsitteistä, vaan havainnollisesta erilaisten hahmojen toiminnasta, joka tapahtui ikään kuin ylisuuressa maailmanteatterissa luonnollisten kosmoksen näyttämöllä.

Kaikki nämä hahmot olivat kuka missäkin tehtävässä todellisen maailman ja elämän ruumiillistumia. Jopa siellä, missä nykyihminen näkee lähinnä kaaosta ja kuolemaa, oli egyptiläisen silmissä elinvoimaista dynamiikkaa, joka muodosti välttämättömän ja aktiivisen vastakohdan toivotulle maailmalle.

Kaikkialla siis näkyi liikettä ja näytelmällistä toimintaa. Periaatteessa kuitenkin jumalan syvin olemus oli aistikokemusten ulottumattomissa, vaikka hänen ilmenemismuotonsa kuuluivatkin maanpäälliseen piiriin.

Keho ja Sielu


Egyptiläisen uskonnon mukaan maassa oli kolme ajattelevaa olioryhmää. Näitä olivat elävät ihmiset (ankhu), jumalat (netjeru) ja akh-henget (akhu). Akh-henkien katsottiin olevan kuolleiden esi-isien henkiä. Jumalten uskottiin asuttaneen maata ennen ihmisten luomista. Egyptiläisen uskonnon mukaan ihminen koostui viidestä eri elementistä, joita olivat keho (ha), varjo (shut), kaksi "sielua" (ba ja ka) sekä nimi (ren). Jotta ihminen pystyisi säilymään kuoleman jälkeenkin, tuli hänen varmistaa kaikkien näiden elementtien säilyminen.

Keho oli kaikista ihmisen osista vaikein säilöttävä, sillä se mätäni helposti ja hävisi viimein kokonaan. Tästä syystä Egyptiin kehittyi jo varhain muumiointiperinne, jolla kehon säilyvyyttä parannettiin. Menetelmiä kehitettiin jatkuvasti ja niillä päästiin varsin hyviin lopputuloksiin.

Nimi oli keskeinen osa ihmistä ja sen säilyminen oli ensiarvoisen tärkeää. Faaraot pyrkivät säilyttämään nimensä rakennuttamalla suuria monumentteja, kun taas muut pyrkivät kaiverruttamaan nimensä hauta-arkkuunsa tai ylipäätään mihin tahansa, jossa nimi säilyisi. Nimen katsottiin olevan niin keskeinen osa henkilöä, että jos se tuhottiin tai unohtui, koko henkilö lakkasi olemasta. Vainajien nimiä tuhottiin joskus järjestelmällisestikin, jotta epämieluisat henkilöt lakkaisivat olemasta (mm. Akhenaten ja Hatsepsut).

Ba oli osa ihmisen näkymätöntä osaa. Sen katsottiin edustavan ihmisen "sielua" ja hänen luonnettaan. Ba teki jokaisesta yksilöllisen ja sen katsottiin jatkavan elämäänsä ihmisen kuoltua. Jos vainajan ba:lle ei suoritettu rituaaleja ja annettu ruokauhreja, saattoi se suuttua ja jättää kehon oman onnensa nojaan. Ba kuvattiin usein ihmispäisenä lintuna, jonka edessä oli suitsuketta sisältävä uhriastia.
Ka oli ban tavoin eräänlainen sielu, mutta se kuvasti ihmisen elinvoimaa eikä niinkään hänen persoonaansa. Faaraon kan katsottiin siirtyvän osittain tai kokonaan hänen seuraajalleen. Kan uskottiin irtautuvan ruumiista kuoleman hetkellä, jonka jälkeen se jatkoi elämäänsä. Kata kuvattiin kahdella ylösnostetulla kädellä.

Varjot olivat Egyptin aurinkoisessa ilmastossa lähes aina läsnä, joten niiden katsottiin olevan myös osa ihmistä. Varjot suojasivat myös ihmisiä auringonpaahteelta. Faaraon sanottiinkin olevan "jumalten varjossa" eli heidän suojeluksessaan. Ihmisen varjon uskonnollista merkitystä ei kuitenkaan tiedetä.

Vaikka ba ja ka jatkoivatkin elämäänsä kuoleman jälkeen, ei kuolemanjälkeinen elämä ollut itsestäänselvyys. Jotta ihminen ei joutuisi "kuolemaan toista kertaa", tuli hänen kuolemansa jälkeen suorittaa rituaaleja, joilla pyrittiin vapauttamaan ba hänen ruumiistaan. Kun ba saatiin pois ruumiista, yhdistyi se kan kanssa ja vainajasta tuli akh, joka saattoi jatkaa elämäänsä tuonpuoleisessa. Kun vainajasti oli tullut akh, hän jatkoi elämäänsä näkymättömänä henkiolentona ihmisten parissa.

Akhien katsottiin palaavan yöksi hautaansa nukkumaan liittymällä muumioon. Akhien uskottiin omaavan samanlaista jumalaista voimaa kuin jumalat. Ravinnonsaanti akheille varmistettiin toimittamalla ruokauhreja vainajan hautakappeliin. Kun akh oli ottanut uhrilahjan ravinteikkaan olemuksen itselleen, voitiin se käyttää esimerkiksi ihmisten ravintona. Vainajille kirjoitettiin usein myös kirjeitä, jotka asetettiin heidän hautoihinsa, sillä akhien katsottiin kykenevän auttamaan maan päällä eläviä ihmisiä. maan jumala oli uskonpuhdistuksen ydin jäsen.

Kreikkalaisen mytologian taruolennot.Kreikkalaisessa mytologiassa on monia tarinoita erilaisista taruolennoista ja siitä miten ne syntyivät, joistain näistä myyteistä on olemassa arkgeologisia todisteita.


Aloitetaan omasta mielestäni aika mielenkiintoisella ja pelottavalla tarinalla. Tämä myytti kertoo minotauros hirviöstä, jolla oli miehen ruumis ja härän pää.

Minotauros

Minotauros (kr. Μινώταυρος) oli kreikkalaisessa mytologiassa esiintyvä taruolento, joka oli puoliksi ihminen ja puoliksi härkä.

Kreetan kuningattaren Pasifaen ja valkoisen härän ristisiitoksena syntynyt hirviö teljettiin kuningas Minoksen käskystä suureen labyrinttiin, johon sille vietiin joka yhdeksäs vuosi joukko ateenalaisia uhreja ravinnoksi.

Lopulta Ateenan tuleva kuningas Theseus surmasi hirviön ja teki lopun Kreetan sortotöistä Ateenassa.

Vanha kreikkalainen taru Minotauroksesta ja Theseuksesta saattaa olla vertauskuvallinen kertomus siitä kuinka Ateena vapautui Kreetan pronssikautisen minolaisen kulttuurin vallan alta. Minotauros on kreikkaa ja tarkoittaa ”Minoksen härkää”.Minotauroksen tarun erilaiset versiot

Minotauroksen tarusta on olemassa useita erilaisia versioita. Sen kertoo muiden muassa Apollodoros Ateenalainen, jonka versio tarinasta on peräisin 100-luvulta eaa.

Taru Minotauroksesta ja Theseuksesta on kuitenkin paljon tätä vanhempi ja sen osia voidaan jäljittää aina 500-luvun lopulle eaa.

Sen juuret ulottuvat peräti 4 000 vuoden päähän, aikaan jolloin Kreeta hallitsi koko manner-Kreikkaa.

Perinteisesti taru kerrotaan suurin piirtein näin.

Tarun alku: Zeus ja Europa

Kreikan ylijumalan Zeuksen kerrotaan monissa taruissa hankkineen jälkeläisiä kuolevaisten naisten kanssa. Erään tarun mukaan hän näki kerran meren rannalla kävelevän neidon, nimeltä Europa ja muutti itsensä valkeaksi häräksi päästäkseen naisen lähelle.

Häränhahmoinen Zeus houkutteli neidon nousemaan selkäänsä ja vei tämän mukanaan veteen. Ylijumala ui meren yli Kreetan saarelle ja saattoi Europan raskaaksi. Tämä synnytti kolme poikaa, jotka saivat nimikseen Minos, Rhadamanthys ja Sarpedon.
Kreetan kuningas Asterion otti Europan vaimokseen ja kasvatti tämän lapset omina poikinaan.

Minoksesta tuli Kreetan kruununperijä ja kuninkaaksi tultuaan hän otti vaimokseen Pasifae-nimisen naisen.

Minos alkoi voimansa tunnossa vakuuttaa muille ihmisille, että jopa jumalat olivat valmiita täyttämään hänen toivomuksensa. Niinpä hän tämän todistaakseen rakensi meren rannalle alttarin ja rukoili merenjumala Poseidonilta, että merestä nousisi härkä, jonka hän voisi näille uhrata.

Tämä toteuttikin Minoksen toiveen ja merestä nousi hohtavan valkoinen härkä hänen uhrattavakseen. Jumalainen eläin oli kuitenkin niin lumoavan kaunis, ettei Minos kyennyt surmaamaan sitä.

Niinpä hän antoi käskyn säästää jumalten lähettämä härkä ja otti sen tilalle toisen härän omasta laumastaan. Jumalat kuitenkin huomasivat petoksen ja päättivät rangaista petollista kuningasta.

Jumalten kosto ja Minotauroksen syntymä

Kostaakseen Minoksen röyhkeyden, rakkauden jumalatar Afrodite antoi tämän vaimon Pasifaen rakastua jumalten lähettämään härkään.Pasifae kauhistui luonnottomista tunteistaan eläintä kohtaan ja paljasti kauhean salaisuutensa Minoksen hovin rakentajamestarille Daidalokselle. Seppä rakensi Pasifaelle puusta onton lehmän, jonka sisään tämän oli mahdollista piiloutua halutessaan viettää salassa aikaa rakastamansa härän kanssa.
Lopulta jumalten lähettämän valkoisen härän ja Pasifaen suhteesta syntyi kammottava epämuodostunut hirviö, sekasikiö, jolla oli ihmisen ruumis mutta hirviömäinen ja irvokas härän pää.Labyrintin vanki

Kuningas Minos järkyttyi suuresti vaimonsa teosta ja päätyi neuvottomana turvautumaan oraakkelin apuun. Näkijä neuvoi Kreetan kuningasta piilottamaan häpeänsä taitavuuteen ja niinpä Minos antoikin palveluksessaan olevalle Daidalokselle käskyn rakentaa labyrintti, josta hirviö ei voisi koskaan löytää ulos ja jossa kukaan ei voisi eksymättä kulkea.

Kun Daidalos oli saanut suuren urakkansa valmiiksi, Minotaurokseksi nimitetty hirviö sijoitettiin sokkeloisen vankilansa keskustaan. Kreetan merentakaisen naapurin, Ateenan kuningas Aigeus oli aikoinaan aiheuttanut Minoksen pojan kuoleman Ateenaa vastaan käydyssä taistelussa ja kostoksi tästä Kreetan kuningas antoi käskyn, jonka mukaan Ateenan oli joka yhdeksäs vuosi luovutettava seitsemän nuorta miestä ja seitsemän nuorta neitsyttä uhrattavaksi labyrinttiin teljetylle Minotaurokselle.

Joskus uhraus kerrotaan suoritetun joka toisen uudenkuun aikaan. Ateenalaiset suostuivat tämän hirvittävän veron maksuun välttääkseen aseellisen yhteenoton voimakkaan Kreetan kanssa.

Uhrattavat ateenalaiset tuotiin Kreetaan laivoilla, missä heille järjestettiin juhlallinen vastaanotto ja kestit. Seuraavana aamuna heidät kuitenkin vietiin hirviön sokkeloiseen vankilaan.

Sinne he ennen pitkää eksyivät ja joutuivat yksitellen pedon syömiksi. Kaksi kertaa ateenalaiset ehtivät maksaa tätä hirveää veroa, kunnes kolmannen uhrilastin joukossa saapui Kreetan kuningas Aigeuksen ottopoika, jonka todellinen isä oli itse merenjumala Poseidon. Tämän nuorukaisen nimi oli Theseus.

Theseus ja Minotauros

Theseus oli itse lupautunut mukaan toisten uhrattavien joukkoon ja aikoi surmata labyrintin pedon vapauttaakseen ateenalaiset siitä sorron ikeestä, jossa Minoksen Kreeta näitä piti. Minoksen tytär ja Minotauroksen sisarpuoli Ariadne rakastui Theseukseen ja tarjosi tälle apuaan sillä ehdolla, että saisi tulla Ateenaan hänen morsiamenaan.

Theseuksen suostuttua Ariadne ojensi tälle Daidaloksen antaman lankakerän ja neuvoi sitomaan sen toisen pään labyrintin suulle ja käyttämään sitä kuljetun reitin merkitsemiseen. Kun Theseus purkaisi lankakerää sitä mukaa kun labyrintissä liikkuisi, hän ei eksyisi vaan voisi aina löytää takaisin suuaukolle.

Heti seuraavana päivänä uhrattavat suljettiin pimeään labyrinttiin ja Theseus noudatti Ariadnen neuvoa. Hän neuvoi muita uhrattavia pysymään labyrintin portin lähettyvillä ja lähti itse etsimään petoa.

Theseus purki silkkilankaa kerästä aina siihen asti kun saapui nukkuvan Minotauroksen luo. Joissakin tarun versioissa hänen kerrotaan surmanneen pedon paljain käsin, joskus taas miekalla.
Joka tapauksessa hirviön ja ateenalaisten sankarin välillä käytiin kiivas taistelu, (tarun yhdessä versiossa Theseus heitti Minotauruksen suuhun kolme rasvapalloa, ja peto nukahti) jonka päätteeksi Theseuksen onnistui tappaa peto ja lopettaa Kreetan sortotyö Ateenassa.

Tähän krekkalaiseen ruukkuun on kuvattu Theseuksen ja Minotauroksen taistelu.


Tarun totuuspohja

Monet ovat pohtineet voisiko tunnettuu taruun kätkeytyä viittauksia todellisesta historiasta.

Kreeta, hirviön koti

Apollodoros sijoitti kertomuksensa Kreetan saarelle Kreikan eteläpuolelle. Tämä seikka on askarruttanut tarun tutkijoita. Vuonna 1900 Sir Arthur Evans aloitti arkeologiset kaivaukset Kreetan Knossoksessa ja löysi sieltä aiemmin tuntemattoman kulttuurin rauniot. Evans nimesi löytämänsä kulttuurin minolaiseksi kulttuuriksi Minotauroksen tarusta tutun kuningas Minoksen mukaan. Hän sai selville, että sen huippukausi sijoittui vuosien 1650 eaa. ja 1420 eaa. välille.

Knossoksen palatsi. Minotauroksen tarun tapahtumapaikka.

Minolainen kulttuuri

Minolaisesta kulttuurista löytyy selkeitä yhtymäkohtia Minotauroksen taruun.

Knossoksen muinaisen palatsin raunioista on löytynyt paljon viitteitä siitä, että härät olivat keskeisessä asemassa minolaisten kulttuurissa.

Knossoksen palatsin seinät oli koristeltu valtavilla kalkkikivestä veistetyillä härän sarvilla ja sieltä on löytynyt joukko taitavasti härän pään muotoisiksi veistettyjä juoma-astioita, rhytoneja.

Näiden esineiden lisäksi härkien merkittävästä roolista muinaisten kreetalaisten kulttuurissa kielii Knossoksen palatsin tunnettu fresko, joka kuvaa mahdollisesti uskonnollista rituaalia, jossa nuoret akrobaatit heittelevät voltteja härän selän yli.

Härkä on minolaisessa taiteessa ja ikonografiassa muutenkin erittäin paljon käytetty hahmo. Pidetäänkin mahdollisena, että juuri minolaisen kulttuurin härät ovat antaneet sysäyksen kreikkalaisen tarun härkähirviön synnylle.

Myös palatsin arkkitehtuurista löytyy yhtymäkohtia taruun. Rakennus koostui sadoista huoneista ja levittäytyi massiivisuudessaan yli 20 000 neliömetrin alueelle. Sen pohjapiirros muistuttaa hyvin paljon suuren sisäpihan ympärillä levittäytyvää sokkeloista labyrinttia, minkä vuoksi se on jo pitkään yhdistetty Minotauroksen vankilaan.

Knossoksen palatsin sokkelot ovat saattaneet synnyttää tarinan labyrintistä.


Knossoksen palatsin kuuluisin fresko kertoo härkien tärkeästä asemasta minolaisessa kulttuurissa.

Historiaa rivien välissä

Minotauroksen tarinan syntyaika sijoittuu noin 4 000 vuoden taakse aikaan, jolloin Kreeta hallitsi suurta aluetta manner-Kreikasta Ateena mukaan lukien.

Ateenalaisten maksama uhri saattaa kuvata sitä alistettua asemaa, jossa ateenalaiset mahdollisesti olivat minolaisen kulttuurin hallitessa aluetta.

Ateenalaisia raateleva Minotauros voi kuvata härkien palvontaan nojaavaa minolaista kulttuuria ja tarun labyrintti saattaa olla syntynyt pronssikautisen Knossoksen palatsin sokkeloiden pohjalta.

Kertomus Minotauroksesta ja Theseuksesta olisi kuvaus kreikkalaisen kulttuurin nousuun minolaisen kulttuurin vallan alta.

Knossoksesta on löydetty kreetalaisten vuoden 500 eaa. tienoilla ja hieman sen jälkeen lyömiä rahoja, joista huomaa, että taru labyrintin hirviöstä eli myös saaren asukkaiden keskuudessa kauan minolaisen kulttuurin kuihtumisen jälkeen. Näihin kolikoihin on lyöty toiselle puolelle kuva Minotauroksesta ja toiselle puolelle labyrinttia kuvaava sokkelo

Ei tämä sentään tähän lopu vaan valitaan seuraa kreikan mytologian taruolento. Nyt jatkamme tarinaa Gorgoista. Aloitetaan siis tämäkin tarina piennellä johdannolla sisältäen hieman historiaakin.

Gorgo (Medusa)

Medusa (muinaiskreikaksi Μέδουσα) oli kreikkalaisessa tarustossa hirviömäinen naispuolinen olento gorgo, joka pystyi katseellaan muuttamaan ihmisen kiveksi. Hänen sisarensa olivat Euryale ja Stheino.

Mulkosilmäinen, vihreänahkainen naarashirviö, jonka kieli roikkuu suusta ja pää on täynnä sihiseviä käärmeitä - gorgo saa kirjaimellisesti jähmettymään kauhusta.

Gorgot vihasivat ihmisiä, jotka muistuttavat gorgoja kohtalostaan. Tarina kertoo, että ne kuljeskelevat kaukaisilla seuduilla metallikynsillään kävellen ja tappavat tunkeilijat pelkän katseensa pahuudella.
Medusan tarina

Gorgot eivät syntyneet hirviöiksi vaan ihmisiksi. He olivat kolme kaunista sisarusta nimeltään Stheino, Medusa ja Euryale. Yksi näistä sisaruksista nimeltä Medusa loukkasi Athene-jumalatarta viettelemällä merenjumala Poseidonin makaamaan kanssaan yhdessä Athenen temppeleistä. Koska merenjumala Poseidonin olivat vietelleet Medusan kultaiset hiukset, alkoi Athene hautoa hirvittävää kostoa.
Athenen raivokas kosto


Raivostunut Athene muutti Medusan pään jokaisen hiuksen sihiseväksi käärmeeksi. Vapiseva tyttöparka katseli keltaisin verestävin silmin, miten hänen ihonsa muuttui vihreäsuomuiseksi ja sormiin ilmestyivät terävät pronssikynnet. Medusan selkään kasvoivat piikkiset siivet, alaleuka piteni kammottavasti, kieli paisui ja pursui ulos suusta ja valtavat keltaiset hampaat tunkivat esiin ikenistä.

Medusa on ainoa kuolevainen gorgo. Medusa-nimi merkitsee "viekasta". Eräissä myytin muunnoksissa vain Medusa muuttaa ihmisiä katseellaan kiveksi, mutta useimmissa versioissa myös sisaret pystyvät samaan.

Medusan siskojen kohtalo

Medusan sisaret Stheino ja Euryale joutuivat syyttöminä jakamaan tämän rangaistuksen. Ne ovat molemmat kuolemattomia ja eräissä versioissa hieman vähemmän kauheita kuin Medusa. Stheino merkitsee "mahtavaa" ja Euryale "laajalti kulkevaa".

Perseus ja Medusa

Kelvoton kuningas Polydektes lähetti Perseuksen noutamaan Medusan päätä toivoen, että tämä kuolee yrityksessä. Athene kuitenkin antoi Perseukselle kiillotetun kilven ja neuvoi katsomaan gorgoa vain peilikuvan kautta.

Sonnustautuneena siivekkäisiin sandaaleihin ja näkymättömäksi tekevään kypärään Perseus astui gorgojen luolaan taikalaukku mukanaan. Hän löysi hirveät sisaret unessa ja kilpeään peilinä käyttäen iski miekalla Medusan kauheaan päähän. Hirviö ei lyötänyt näkymätöntä vihollistaan. Sisarusten kirkuessa neuvottomina Perseus irrotti pään.

 

Tappava Irtopää

Perseuksen laukkuun joutunut Medusan pää ei ollut menettänyt kauheaa tehoaan. Siitä oli Perseukselle pian hyötyä. Lentäessään taikasandaaleillaan hän näki kauniin neidon, Andromedanm kahlittuna kallioon ja valtavan merikäärmeen valmistautuvan syömään neidon. Perseus vilautti pedolle Gorgon päätä ja käärme muuttui heti kiveksi.

Matkansa myöhemmässä vaiheessa Perseus näytti päätä Atlas-jättiläiselle, joka kannatteli taivaan pilareita. Ja Atlaskin muuttui kiveksi. Näin kerrotaan syntyneen Pohjois-Afrikan Atlas-vuoriston. Lopuksi paha kuningas Polydektes hoveineen koki saman kohtalon.

Paha, pahaa vastaan

Muinaiset kreikkalaiset uskoivat, että gorgoneion eli kuva gorgon päästä pelotti pois pahaa. Symboli kaiverrettiin temppeleihin ja kaupunkien muureihin niitä suojaamaan  ja sitä käytettiin myös amulettina. Gotgoneionin avulla peloteltiin myös ihmisiä ja soturit saattoivat kaiverruttaa sen kilpiinsä.Siinä oli Gorgon kauhea tarina. Seuraavaksi siirrytään Kreikan myologian yhteen merihirviöön nimeltä Skylla.SkyllaMessinansalmi Italian ja Sisilian välissä tarjosi merenkulkijoille vain huonoja vaihtoehtoja. Skylla-pedon monine kitoineen tai kaikkinielevän Kharybdis-pyörteen.

Skyllan tarina

Skyllan kohtalo oli surullinen. Viaton kaunotar, joka kylpi mielellään muiden merenneitojen kanssa, muutettiin hirviöksi silkasta pahantahtoisesta mustasukkaisuudesta.

Joidenkin mukaan Skylla oli ihminen, toisten mielestä merenneito. Tavallisin tarun muunnelma kertoo hänen vanhempiensa olleen meren väkeä. Äiti oli merenneito Kraitas ja isä muinainen merenjumala Forkys. Oli hänen alkuperänsä mikä tahansa niin Skylla oli epäilemättä ihanan kaunis ja koska hän mielellään polskutteli rannan kalliolammikoissa, miespuoliset merenjumalat kiinnittivät häneen huomionsa.

Mustankipeää raivoa

Joko itse merenjumala Glaukos tai itse Poseidon rakastui häneen. Eräässä vesiossa Poseidonin mustasukkainen vaimo pyysi kostoapua velhotar Kirkeltä.


Toisessa taas Glaukos pyysi Kirkeltä lemmenjuomaa Skyllan taivuttamiseksi. Ja velhotar, jonka lähentelyt Glaukos oli torjunut, keittikin hirmuisen myrkyn. Kaikki tarunkertojat laittavat muodonmuutoksen syyn Kirken noituuden tiliin.


Osaksi miehen ja osaksi kalan muotoinen Glaukos ajaa kosiskelullaan Skyllan pakoon.


Skyllan kova kohtalo


Heti kun Skylla asettui kylpemään Kirken myrkyttämään veteen, tapahtui kauhea muodonmuutos. Hänen vyötärönsä paisui ja siitä putkahti esiin koiran päiden muodostama rengas. Hänen jalkansa kasvoivat yhteen ja muodostivat käärmeen hännän ja samalla kun kaula venyi hirviömäisen pitkäksi, Skyllan ääni tukahtui oudoksi koiranpennun haukkumista muistuttavaksi.
Skyllasta oli tullut kammottava hirviö, joka kaiken lisäksi oli juuttunut pysyvästi kiinni vedenalaiseen luolaan vastapäätä vaarallista Kharybdis-pyörrettä. Skyllan oli hengissä pysyäkseen napattava ruokansa salmesta.

Sen ruokahalu oli kasvanut valtavaksi ja vaikka delfiinit, merikalat tyydyttivät siitä osan, sen täytyi nälkäänsä siepata myös merimiehiä laivoilta.


Skylla ja HeraklesSadat merenkulkijat menehtyivät Skyllan kitoihin, kunnes Herakles purjehti Geryoneen härkien kanssa Messinansalmesta. Vaikka Skylla tunsi Herakleen maineen, se ei voinut vastustaa naudanlihan houkutusta, vaan sieppasi yhden häristä. Herakleen nuija heilahti jälleen kerran ja hirviö kaatui kuolleena veteen. Mutta Skyllan jumalallinen isä herätti tyttärensä henkiin ja se jatkoi merimiesten vainoamista salmessaan.

Skylla ja Odysseus


Harva merenkulkija selvitti vaurioitta Skyllan ja Kharybdis-pyörteen. Ei edes Odysseus palatessaan Troijasta, vaikka sankariin rakstunut Kirke-velho olikin varustanut hänet hyvillä neuvoilla.

Kirken neuvon mukaan Odysseus ohjaa laivansa läheltä mannerta Messinansalmessa, jotta voimakas Kharybdis ei upottaisi koko laivaa miehistöineen. Mutta heti laivan päästyä tästä vaarasta Skylla hyökkää luolastaan ja vaatii veronsa. Odysseus on voimaton, kun Skylla ojentaa päänsä ja vie joukon hänen parhaita merimiehiään. Hän käskee muita vain soutamaan kovemmin avunhuudoista huolimatta.

Onnea tuovia kuvia

Merenkulkijat ovat aina olleet taikauskoista väkeä. Aluksia on koristettu onnea tuovilla kuvilla pahan karkottamiseksi. Silmän kuvan on uskottu opastavan turvaan meren vaaroista. Keulakuvien sekä eläinten että kuninkaallisten, on uskottu auttavan samaan.
Se oli tarina Skyllasta ja Kharydis-pyörteestä. Seuraavaksi siirrytään kreikkalaisessa mytologiassa manalan portinvartijaan hurjaan Kerberos koiraan.


 Kerberos


Muinaisen Kreikan taruston mukaan tämä kauhea kolmipäinen koira vartioi Manalan portteja. Sen kammottavat leuat ja alituinen haukku ja ulina vapisuttavat portille tulevia vainajia.

Kolmipäinen jättiläiskoira Kerberos on kauhun ruumiillistuma. Manalan vahtikoirana se estää elävien sisääntulon ja vainajien poispääsyn. Sen nimi symboloi niin kuoleman pelottavuutta kuin lopullisuuttakin.

Hornanhurtta


Kerberos on kuolemankoiran perikuva, niin hurja peto, että sitä on aina pidettävä kahlittuna Manalan portteihin. Sen korviahuumaava ulina kaikuu loputtomasti Manalan luolissa ja sen suusta valuu myrkyllistä kuolaa. Sen pelkän hengityksen iljettävät huurut riittävät tyrmäämään tavallisen ihmisen.

Sielujen lähestyessä porttia Kerberos heittäytyy kahleensa varaan ja paljastaa kauheat hampaansa. Vain säädyllisesti haudatut vainajat saavat kulkea sen ohitse ja tämä kolmipäinen hirvitys jää kauheaksi muistutukseksi siitä, että Manalan porteista kuljetaan vain sisään, ei enää koskaan takaisin elävien asuinsijoille.


Kerberos ja Herakles


Kerberos kohtasi voittajansa Herakles-sankarissa. Pelkurimainen kuningas Eurystheus teetti Herakleella kaksitoista urotyötä, joista viimeinen ja vaikein oli noutaa Kerberos Manalasta. Muinaisista kreikkalaisista se kuulosti samalta kuin vaatimus rajumyrskyn tyynnyttämisestä eli täysin mahdottomalta.

Herakles saapui Manalaan Hermes-jumalan seurassa, joka suostuikin auttamaan häntä. Hermes vaivutti koiran uneen ja Herakles pääsi sen ohitse Manalan jumalan Haadeksen puheille. Haades lupasi lopulta Kerberoksen Herakleelle, mutta vain sillä ehdolla, että tämä saisi sen vangituksi paljain käsin.

Herakles heittäytyi Kerberoksen kimppuun ja aikansa painittuaan sai kätensä sen niskan ympärille. Vaikka koiran käärmepäinen häntä pieksi julmasti Heraklesta, hän ei antanut periksi, vaan väkevän pedon oli antauduttava.

Sitten Herakles raahasi Kerberoksen maan pinnalle ja Mykenen kaupunkiin kuninkaansa käskyn mukaan. Kaupungin asukkaat eivät kuitenkaan kestäneet katsoa petoa, ja kuningas itse piiloutui tynnyriin välttyäkseen kohtaamasta sitä.

Herakles oli hetken ymmällään ja päätti sitten palauttaa hirviön omalle paikalleen Manalan portinvartijaksi.
Kerberos ja Sankarit


Vaikka tavalliset kuolevaiset vain vapisivat Manalankoiran kolmen katseen ristitulessa, saattoi rohkea tarusankari voittaa Kerberoksen. Vain Herakleella riitti siihen voimaa, muut käyttivät viekkautta.

Soittoniekka Orfeus, joka haki Manalasta vaimoaan Eurydikeä, tuuditti hurtan uneen lyyransoitolla. Muutamat muut antoivat Kerberokselle unirohtoa hunajakakuissa - alati nälkäinen peto söi kaiken tarjotun ruuan.
 

Vainajan matka


Useimmissa kulttuureissa on ajateltu, että kuoleman jälkeen sielua odottaa raskas matka. Olipa määränpää sitten ikuinen ilo tai murhe, muinaiset kreikkalaiset uskoivat jokaisen vainajan joutuvan kohtaamaan hirmuisen Kerberoksen.

Matka Manalaan

Hermes-jumala opasti vainajat Styks-virran rantaan. Siitä ei päässyt yli muuten kuin maksamalla Kharonille, synkälle lautturille. Rahattomien (siis hautaamattomien) sielut jäivät harhailemaan ikuisesti mustan joen usvaisille rannoille.

Manalan puoleisella rannalla vainajat ohittivat Kerberoksen, jonka tehtävä oli päästää heidät sisään, muttei enää koskaan ulos.

Manalan porttien sisällä hyville sieluille annettiin palkinnoksi pääsy Elysionin ihanille niityille, kun taas pahoja sieluja rangaistiin Tartaruksen loputtomilla tuskilla.
Siinä oli vähän juttua Kerberoksesta. Sitten seuraavaksi kreikan mytologian täysi mysteeri Sfinksi.


Sfinksi 


Tämä kreikan taruston julma hirviö haastoi ohikulkijat ratkaisemaan visaista arvoitusta ja söi heidät, jos sai väärän vastauksen. Kammottava olento, jolla oli naisen pää, kotkan siivet, naarasleijonan ruumis ja käärme häntänä.Muinaiset kreikkalaiset lainasivat Egyptin mytologiasta viisaan ja jalon sfinksin ja tekivät siitä kavalan ja vertajanoavan hirviön, joka kylvi kauhua ja kuolemaa viattomien Theban kansalaisten joukossa.

Esikuvana Egyptin taruston hyvänsuopa olento.

Terrorisoi Kreikan Theban asukkaita läheisellä vuorenhuipulla asustellessaan.

Kivinen kantamuoto

Vanhin sfinksi tunnetaan Egyptistä, jonka tarustossa se on mahtava, mutta hyväntahtoinen olento.
Se saattoi olla mies- tai naispuolinen ja vartioi usein hautoja. Kuuluisin sfinksipatsas on Gizan suuri sfinksi, joka on 74 metriä pitkä ja 20 metriä korkea. Se kaiverrettiin kallioon noin vuonna 2500 eKr, joten se on maailman vanhin säilynyt veistos. Sen pää esittänee farao Khafrea, joka rakennutti yhden Gizan kolmesta suurpyramidista.


Kauhea kyselijä

Kreikkalaisen tarun mukaan Sfinksin äiti oli käärmenainen Ekhidna ja isä kaksipäinen koira Orthos. Hera-jumalatar vihasi Theban kuningasta Laiosta ja lähetti siksi sfinksin piinaamaan thebalaisia. Tämä alkoikin autioittaa valtakuntaa tappamalla ja syömällä sen asukkaita.

Se kieltäytyi lähtemästä, ellei joku ratkaisisi sen arvoitusta: "Mikä kulkee aamulla neljällä, päivällä kahdella ja illalla kolmella jalalla, ja mitä enemmän on jalkoja sitä heikompi se on?"

Moni koetti ratkaista sitä, mutta ei onnistunut, vaan joutui sfiksin ruuaksi. Nälkä uhkasi valtakuntaa. Sen kuninkaaksi tuli Kreon, Laioksen lanko. Hän lupasi valtakunnan ja sisarensa Iokastan puolisoksi miehelle, joka pelastaisi Theban sfinksiltä.

 

Oidibus kehiin


Kun Kreon oli tarjonnut valtakuntansa ja sisarensa miehelle, joka vapauttaisi Theban sfinksin kauhusta, ilmoittautui tehtävään älykäs ja rohkea nuori mies Oidipus.

Hän nousi heti Fiklon-vuorelle ja tuli sfinksin luolalle vaatien tätä esittämään arvoituksen. Sfinksi totteli odottaen saavansa kelpo aterian.

Hänen täydelliseksi yllätyksekseen Oidipus vastasi vakaalla äänellä ja oikein: "ihminen". Raivon vallassa sfinksi heittäytyi alas vuorelta laaksoon ja sai surmansa.

Theba oli vapaa kirouksesta, Oidipus kruunattiin kuninkaaksi ja Iokasteesta tuli hänen kuningattarensa.
Arvoituksen selitys


Arvoituksen selitys on seuraava: Ihminen kulkee nelinkontin vauvana (elämän aamussa), kävelee kahdella jalalla parhaan ikänsä (päivän) ja turvautuu keppiin (kolmas jalka) vanhuudessa (ilta). Hän on heikoimmillaan vauvana, toiseksi heikoin vanhuksena, joten mitä enemmän jalkoja, sitä vähemmän voimaa.
 

Monet yritykset

 
Valtaa, kultaa ja ihana neito oli luvassa sille miehelle, joka kykenisi ratkaisemaan arvoituksen ja päästämään kreikkalaisen Theban asukkaat sen kirouksesta. Epäonnistujaa taas odotti kauhea kita.


Sfinksi istuu korkealla Fikion-vuorella ja vartioi ainoaa polkua. Se ei päästä ketään ohi, ellei saa oikeaa vastausta arvoitukseensa.

Tämän pulmakysymyksen sille ovat opettaneet itse muusat, taiteiden jumalattaret, ja sfinksi on varma, ettei kukaan kuolevainen pysty siihen vastaamaan.

Monet rohkeat miehet ovat yrittäneet, mutta heidän luunsa vaalenevat sfinksin luolaa ympäröivillä kallioilla.

Nyt saapuu jälleen yksi sankarikokelas. Ääni vavisten hän lausuu "Kerro arvoituksesi, oi mahtava sfinksi." Tämä tuijottaa miestä jäätävästi, nuolee huuliaan  ja laulaa hunajaisella äänellä: "Mikä kulkee aamulla neljällä, päivällä kahdella ja illalla kolmella jalalla, ja mitä enemmän sillä on jalkoja, sitä heikompi se on.?"

Pelosta täristen mies ehdottaa heinäsirkkaa. "VÄÄRIN!!!!" kirkuu sfinksi , syösyy miehen kimppuun ja repii hänen kurkkunsa auki.